Om oss

Vi som skriver på den här sidan är tandläkare och har många år bakom oss inom detta livsviktiga yrke. Att tänderna spelar en stor roll i våra liv är en underdrift.

Faktum är att tänderna påverkar oss i egentligen alla led. De hjälper oss att äta och smälta maten. De ger oss sociala fördelar där man genom ett leende kan visa upp sig från sin absolut bästa sida. Utöver detta så kommer även friska tänder hålla oss friska i övrigt. Tänderna är en extremt viktig del av kroppen och ska också behandlas som en sådan. </p

Vilket dock är långt ifrån hur många agerar. Tandläkaren är bland det sista som e privatperson vill besöka. Det handlar om en viss smärta, det kan kan handla om skam och skuldkänslor, det kan handla om att man är exponerad i stolen och det kan handla om kostnader där många inte anser sig ha råd att bli undersökt och behandlad.

Vår ambition med den här sidan är att sänka trösklarna. Vi vill visa upp tandläkaryrket ur ett annat ljus och försöka beskriva vikten av att regelbundet få sina tänder och munhåla undersökt. Vi ska skriva om behandlingar och ge olika tips om hur du ska tänka i hemmet gällande skötsel. Vi kommer även att skriva om yrket i stort och hur exempelvis framtiden ser ut med den nya tekniken som ständigt implementeras i vårt yrke.

Det viktigaste med sidan är emellertid att vi hela tiden för fram vikten av att hålla tänderna friska. Rena och friska tänder är en garanti för ett bättre liv. Vi ska bidra till att just du som läsare ger dig själv chansen till detta. Välkommen!